Este dimecres 18 de març a les 14 hores s’ha celebrat un Ple extraordinari complint amb tota la seguretat que exigeix la situació present condicionada pel Covid-19 (Coronavirus). De moment els plens no es poden deixar de fer presencialment, no ho contempla la llei. Lamentem, igualment, no haver pogut retransmetre-ho esta vegada, atés que s’ha celebrat sense públic.
Temes tractats: modificacions de crèdits, traspàs de diners a Gestquart i donar compte de les mesures adoptades per l’Ajuntament respecte del #Covid19.

Des de Compromís hem manifestat a l’alcaldessa tot el nostre suport i que volem participar en les decissions que es prenguen, que entre tots i totes podem ajudar. Hem de deixar el tema polític a un costat i fer propostes. No solament que ens informen del que s’està fent, sinò participar més activament. Però, de moment, tal com estant fent-ho els sembla suficient.
#AçòTambépassarà #QuedateEnCasa #Quedatacasa


Este miércoles 18 de marzo a las 14 horas se ha celebrado un Pleno extraordinario cumpliendo con toda la seguridad que exige la situación presente condicionada por el Covid-19 (Coronavirus). De momento los plenos no se pueden dejar de hacer presencialmente, no lo contempla la ley. Lamentamos, igualmente, no haber podido retransmitirlo esta vez, dado que se ha celebrado sin público.
Temas tratados: modificaciones de créditos, traspaso de dinero a Gestquart y dar cuenta de las medidas adoptadas por el Ayuntamiento respecto del #Covid19.

Desde Compromís hemos manifestado a la alcaldesa todo nuestro apoyo y que queremos participar en las decisiones que se tomen, que entre todos y todas podemos ayudar. Tenemos que dejar el tema político a un lado y hacer propuestas. No solo que nos informan de lo que se está haciendo, sino participar más activamente. Pero de momento, tal como están haciéndolo les parece suficiente.
#AçòTambépassarà #QuedateEnCasa #Quedatacasa