Quart confinat.

Compromís Quart demana una partida específica d’ajudes d’EMERGÈNCIA SOCIAL per fer front als efectes del COVID-19 a Quart de Poblet.

Un important percentatge de la població es veurà  afectada socialment i laboralment per aquesta situació donada l’estructura socioeconòmica de tota l’àrea metropolitana de València.

Rosa María García Asensio, portaveu local: “Hem d’anticipar-nos abans que apareguen els problemes econòmics”.

PROPOSTES DE COMPROMÍS PER FER FRONT AL COVID-19

Entre altres mesures hem proposat la creació d’una partida específica d’ajudes d’emergència social així com destinar les partides del pressupost de 2020 que no podran executar-se (activitats suspeses, jornades, etc.) per fer front als efectes del COVID-19 sobre el teixit econòmic local. També es proposa augmentar l’horari d’atenció telefònica actual i la creació d’una Finestreta Única que centralitze les demandes del veïnatge i la resposta de serveis socials, però també l’orientació laboral a persones que malauradament quedaran a l’atur.

Quant a les mesures estrictament econòmiques demanem ajudes directes a empreses i autònoms, tal com s’acaba d’aprovar a València capital, per evitar la destrucció de llocs de treball.

En el darrer Ple extraordinari, celebrat el passat 18 de març, Compromís va proposar formar part d’un Comité d’Emergència, però no va obtindre resposta afirmativa. Així i tot, hem seguit oferint tota la col·laboració possible a l’Equip de Govern. Passats uns dies des de l’inici de la crisi el Grup Municipal ha considerat necessari fer arribar per registre d’entrada les esmentades propostes per complementar el seguit de mesures ja posades en marxa per l’Ajuntament. Propostes que ens han arribat del mateix Col·lectiu Local i també d’iniciatives i demandes de la ciutadania.

Des de l’inici de la crisi, a Compromís hem manifestat que fem costat a l’Equip de Govern. El grup municipal, i en particular la nostra portaveu Rosa Maria Garcia, està en permanent contacte amb Alcaldia, fent arribar preguntes i propostes de forma constructiva.

Compromís segueix a disposició de tota la ciutadania per resoldre dubtes, derivar als recursos oportuns i recollir totes les propostes, queixes i suggeriments.

Pots contactar amb nosaltres en el telèfon 634607965 o per correu a quart@compromis.net


Compromís Quart pide una partida específica de ayudas de EMERGENCIA SOCIAL para hacer frente a los efectos del COVID-19 en Quart de Poblet.

Un importante porcentaje de la población se verá afectado social y laboralmente por esta situación dada la estructura socioeconómica de toda el área metropolitana de València.

Rosa María García Asensio, portavoz local: “Tenemos que anticiparnos antes de que aparezcan los problemas económicos”.

PROPUESTAS DE COMPROMÍS PARA HACER FRENTE AL COVID-19

Entre otras medidas hemos propuesto la creación de una partida específica de ayudas de emergencia social así como destinar las partidas del presupuesto de 2020 que no podrán ejecutarse (actividades suspendidas, jornadas, etc.) para hacer frente a los efectos del COVID-19 sobre el tejido económico local. También se propone aumentar el horario de atención telefónica actual y la creación de una Ventanilla Única que centralice las demandas de la población y la respuesta de servicios sociales, pero también la orientación laboral a personas que desgraciadamente quedarán en paro.

En cuanto a las medidas estrictamente económicas pedimos ayudas directas a empresas y autónomos, tal como se acaba de aprobar en València capital, para evitar la destrucción de puestos de trabajo.

En el último Pleno extraordinario, celebrado el pasado 18 de marzo, Compromís propuso formar parte de un Comité de Emergencia, pero no obtuvo respuesta afirmativa. Aun así, hemos seguido ofreciendo toda la colaboración posible al Equipo de Gobierno. Pasados unos días desde el inicio de la crisis el Grupo Municipal ha considerado necesario hacer llegar por registro de entrada las anteriores propuestas para complementar la serie de medidas ya puestas en marcha por el Ayuntamiento. Propuestas que nos han llegado del mismo Colectivo Local y también de iniciativas y demandas de la ciudadanía.

Desde el inicio de la crisis, en Compromís hemos manifestado que apoyamos al Equipo de Gobierno. El grupo municipal, y en particular nuestra portavoz Rosa Maria Garcia, está en permanente contacto con Alcaldía, haciéndole llegar preguntas y propuestas de forma constructiva.

Compromís sigue a disposición de toda la ciudadanía para resolver dudas, derivar a los recursos oportunos y recoger todas las propuestas, quejas y sugerencias.

Puedes contactar con nosotros en el teléfono 634607965 o por correo electrónico en quart@compromis.net