Des de Compromís estem observant darrerament que molts cartells informatius estan escrits només en castellà. Sembla que depén de cada organisme i no està clar el protocol i normativa al respecte per fer-los. Igualment, en estos dies, al tauler d’anuncis oficial de l’Ajuntament no es troba cap document en valencià…

D’acord a la llei d’ús i ensenyament del valencià vigent, i fent-nos ressò de recents indicacions del Síndic de Greuges, l‘administració, tant autonòmica com local, “𝑒𝑠𝑡𝑎̀ 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑟 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜́ 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑢̈𝑖́𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑖 𝑎𝑡𝑜𝑟𝑔𝑎𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒 𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜́ 𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎̀ 𝑖 𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑢 𝑢́𝑠 𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑠 𝑒𝑙𝑠 𝑎̀𝑚𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑠 𝑎 𝑓𝑖 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑙’𝑒𝑛𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎̀ 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒, 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑝 𝑐𝑎𝑠, 𝑝𝑢𝑔𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑑𝑟𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑔𝑢𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙’𝑎𝑙𝑡𝑟𝑎”.Per això hem preguntat per registre a l’equip de govern 𝗾𝘂𝗶𝗻𝘀 𝘀𝗼́𝗻 𝗲𝗹𝘀 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗼𝗰𝗼𝗹𝘀 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗰𝗿𝗲𝗮𝗰𝗶𝗼́ 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗿𝘁𝗲𝗹𝗹𝘀 𝗶 𝗮𝘃𝗶𝘀𝗼𝘀 𝗶 𝗹𝗮 𝗽𝗼𝗹𝗶́𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗹𝗶𝗻𝗴𝘂̈𝗶́𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗮𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗱𝗮.

No és un capritx, és un dret i una lluita que no podem deixar de fer dia a dia. Seguirem pendents.

—————————————
Desde Compromís estamos observando últimamente que muchos carteles informativos están escritos solo en castellano. Parece que depende de cada organismo y no está claro el protocolo y normativa al respeto para hacerlos. Igualmente, en estos días, en el tablón de anuncios oficial del Ayuntamiento no se encuentra ningún documento en valenciano…

Según la ley de uso y enseñanza del valenciano vigente, y haciéndonos eco de recientes indicaciones del Síndico de Agravios, la administración, tanto autonómica como local, “𝑒𝑠𝑡𝑎́ 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑢̈𝑖́𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑦 𝑜𝑡𝑜𝑟𝑔𝑎𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑡𝑜 𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑦 𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑠𝑢 𝑢𝑠𝑜 𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑎́𝑚𝑏𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑓𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑠𝑢 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑞𝑢𝑒, 𝑒𝑛 𝑛𝑖𝑛𝑔𝑢́𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜, 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑐𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑎 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑢𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑡𝑟𝑎”.
Por eso hemos preguntado por registro al equipo de gobierno 𝗰𝘂𝗮́𝗹𝗲𝘀 𝘀𝗼𝗻 𝗹𝗼𝘀 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗼𝗰𝗼𝗹𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝗰𝗿𝗲𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗿𝘁𝗲𝗹𝗲𝘀 𝘆 𝗮𝘃𝗶𝘀𝗼𝘀 𝘆 𝗹𝗮 𝗽𝗼𝗹𝗶́𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗹𝗶𝗻𝗴𝘂̈𝗶́𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗮𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗱𝗮.

No es un capricho, es un derecho y una lucha que no podemos dejar de hacer día a día. Seguiremos pendientes.