• Portaveu del Grup Municipal i regidora. Professional en màrketing i comunicació