Fa ara un any vos desitjàvem unes bones festes de Nadal i un millor 2020. Enguany fem nostres les paraules de Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana: desitgem que tot el món estiga en la taula, encara que estiguem en taules diferents. Per això, cuidem-nos, respectem-nos, mantinguem les distàncies i fem un ús correcte de la mascareta. L’any 2021 haurà de ser necessàriament millor.

També desitjàvem i seguim desitjant per 2021 uns pressupostos locals més valents i participatius. No ha estat el cas. Nosaltres faríem uns millors pressupostos. L’equip de govern socialista definitivament no segueix el model del Botànic. Ens hem de conformar amb què el gruix de les inversions a Quart (Pla Edificant a les escoles, serveis socials i foment de l’ocupació amb Labora) provenen de conselleries encapçalades per Compromís.

Després de duplicar-se el preu de l’aigua en deu anys de privatització, també desitjàvem que no pujara la tarifa un any més. En aquest cas s’ha complit el nostre desig! Perquè allò que denunciàvem fa un any, que els costos i les liquidacions no estan gens clars, ha estat reconegut finalment per l’equip de govern socialista. La nova tarifa està suspesa fins que facen números amb l’empresa. Compromís seguirà lluitant per la gestió pública de l’aigua, dret humà i servei bàsic, no una mercaderia.

També desitjàvem més transparència i informació per part de l’equip de govern. S’ha rebutjat repetidament retransmetre els Plens, tan important en l’actual conjuntura per la Covid-19. L’accés a determinada documentació i expedients del nostre Grup Municipal  en molts casos és una missió impossible malgrat tindre dret com a representants públics.

Enguany ha estat un any molt dur, amb sacrificis i pèrdues irreparables. 2021 requerirà novament molts esforços. Fem que valga la pena. Rescatem les persones i fem política útil.  


Hace ahora un año os deseábamos unas felices fiestas de Navidad y un feliz 2020. Este año hacemos nuestras las palabras de Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana: deseamos que todo el mundo esté en la mesa, aunque estemos en mesas diferentes. Por eso, cuidémonos, respetémonos, mantengamos las distancias y hagamos un uso correcto de la mascarilla. El año 2021 será necesariamente mejor.

También deseábamos y seguimos deseando para 2021 unos presupuestos locales más valientes y participativos. No ha sido el caso. Nosotros haríamos unos mejores presupuestos. El equipo de gobierno socialista definitivamente no sigue el modelo del Botànic. Nos tenemos que conformar con que el grueso de las inversiones en Quart (Pla Edificant en las escuelas, servicios sociales y fomento de la ocupación con Labora) provienen de consejerías encabezadas por Compromís.

Después de duplicarse el precio del agua en diez años de privatización, también deseábamos que no subiera la tarifa otro año más. En este caso ¡Se ha cumplido nuestro deseo! Porque aquello que denunciábamos hace un año, que los costes y las liquidaciones no están nada claros, ha sido reconocido finalmente por el equipo de gobierno socialista. La nueva tarifa está suspendida hasta que hagan números con la empresa. Compromís seguirá luchando por la gestión pública del agua, derecho humano y servicio básico, no una mercancía.

También deseábamos más transparencia e información por parte del equipo de gobierno. Se ha rechazado repetidamente retransmitir los Plenos, tan importante en la actual coyuntura por la Covid-19. El acceso a determinada documentación y expedientes de nuestro Grupo Municipal en muchos casos es una misión imposible a pesar de tener derecho como representantes públicos.

Este año ha sido un año muy duro, con sacrificios y pérdidas irreparables. 2021 requerirá nuevamente muchos esfuerzos. Hagamos que merezca la pena. Rescatemos las personas y hagamos política útil.