Les Ordenances Municipals són un conjunt de preceptes referents a una matèria per a què esta es desenvolupe, es visca i es gaudisca, dotant-la d’un mètode, d’un ordre i d’un concert en la seua execució. Si la finalitat última d’una ordenança municipal és fomentar la convivència i el respecte no ha de tindre sentit ciutadà el seu incompliment perquè en eixe cas els perjudicats són els mateixos infractors, en principi, i la ciutadania en general.

Davant la força normativa local que, en si mateixa contenen les Ordenances municipals, és el mateix Ajuntament de Quart de Poblet qui ha de vetlar perquè es compleixen amb tots els “recursos democràtics” al seu abast. El no fer-ho així, suposa un desistiment de les funcions que, en bastants casos, és de tal evidència que raja en la desprotecció ciutadana.

Una de les primeres Ordenances que es ve Incomplint, sistemàticament i impunement, és la que es refereix al “Control Animal” que té per objecte la de “protecció i de tinença d’animals de companyia”, inclosa la tinença d’animals potencialment perillosos.

L’Ordenança Municipal de protecció i de tinença d’animals de companyia en l’article 16 determina, com a mesura higiènica ineludible, que les persones que conduïsquen gossos impediran que aquests depositen les seues defecacions en vies públiques, jardins, passejos i, en general, en qualsevol lloc no específicament destinat a estes finalitats.
Totes hem presenciat, diàriament, com s’incompleix esta Ordenança al no sancionar als amos dels gossos que no arrepleguen les caques depositades en vies públiques i jardins. Això que comentem és el referit només a la salubritat.
Si ens referim a la perillositat, tampoc es compleix, excepte excepcions, el que s’estableix en l’article 12-b de la citada Ordenança “…gossos sense cadena en parcs infantils i zones verdes…” No és la primera vegada que un gos —o gossa— “molesta” a persones, a xiquets, i el responsable del gos el tranquil·litza rient-se, diguent que “tranquil, no «fa res»; està jugant el gosset! (que «només» pesa 30 quilos).
Tindre un gos o mascota de companyia no pot ser motiu, ni justificació, perquè la resta de conciutadans hagen de saltar per a esquivar les seues deposicions o tindre «massa respecte» davant la seua presencia. L’incompliment de l’Ordenança no ajuda. Però la falta del seguiment en el seu compliment, la falta de mesures en la seua aplicació PER PART DE L’AJUNTAMENT TAMPOC va a fer de Quart un poble més verd i net.

Esta ordenança no és l’única que no s’està “executant”, tenim constància que hi ha altres a on no és aplicada la normativa municipal vigent, feta per al bé comú i la bona convivència entre veïns i veïnes. Però dels güals (vados), el fem, els enderrocs….parlarem la setmana vinet.