Proposta noves tarifes aigua potable Quart de Poblet.

Fa uns 7 dies vam tindre coneixement d’una proposta per parta d’Aigües de València (AVSA) d’incrementar el preu de l’aigua potable a Quart de Poblet. Es proposa un increment d’un cost d’un 6,5% per a tots els usuaris del servei d’aigües potables de Quart de Poblet.

Aquest servei recordem que va ser privatitzat al Maig de 2010 per l’equip de govern del Psoe. Aquesta privatització és que la ha fet possible que fins el moment s’hagen incrementat els preus un 42%.

A este respecte des de Compromís Quart fem les següents consideracions:

 1. Les tarifes del subministrament d’Aigua Potable, han sigut publicades en el DOGV nº 8231 de data 9 de Febrer de 2018. Han sigut aprovades pel mecanisme del silenci administratiu, o simplificat en llenguatge tècnic-legal, arreplegat en el Decret 68/2013.
  Faltaria doncs aprovar la sol·licitud de tarifa de clavegueram.
 2. L’estudi que s’aporta per a la sol·licitud d’increment de preus, no aporta dades per a l’anàlisi, es limita a l’aplicació de determinades formules per a arribar a el % que se sol·licita, que recordem que és del 6,5%.
 3. En els balanços econòmics que s’aporten per justificar l’increment, no figuren les dades que fan possible arribar a tals quantitats. És a dir, s’expressa en €, les despeses de manteniment, però sense dir, quantes trencaments, que empresa realitza aqueixos treballs, a quin preu….

Així mateix a l’informe d’AVSA figuren quantitats per a amortització de les inversions del Pla Director, sense citar, que inversions, on, quan, qui les ha executat, al fet que preus.

OBSERVACIONS:

Junt a l’informe d’AVSA, l’equip de Govern ens ha circulat un informe que ha fet una altra empresa (IDEUS. A la que l’ajuntament va contractar precisament per controlar actuacions d’AVSA. Per més info mireu aquesta publicació http://prezi.com/-tdgjb1nuxpy/?utm_campaign=share&utm_ ) i que diuen:

 1. AVSA diu que els Consums de l’Ajuntament s’han incrementat un +200%. Recordem que aquestos consum SI estan exempts. Ajuntament no paga per ells
 2. Aigua injectada en la xarxa +90%, per increment consum i perquè només s’esta fent servir un pou municipal, dels dos inicialment previstos.
 3. El Nº abonats és -5% sobre l’escenari inicial amb el que AVSA va fer la seua oferta.
 4. Cost de la compra d’aigua creix un 70%
 5. Cost de personal de l’explotació a Quart s’ha incrementat +30%. No hem trobat cap explicació
 6. Cost de manteniment i conservació +20. Sense cap explicació referent a aquestes asseveracions.

LES NOSTRES REFLEXIONS:

Per la poc que s’ha pogut analitzar, cal deduir que la tarifa funciona independentment dels balanços econòmics i hidràulics del servei.

Els balanços, van arreplegant ingressos i costos, si bé amb un afegitó final “s’adverteix una diferència negativa important del marge previst per a la recuperació del cànon respecte al que es calcule en l’oferta. El dèficit acumulat és de -2.372.036€ i s’ha de recuperar en anys successius si la tarifa ordinària genera un major marge o bé s’haurà de recuperar amb una tarifa transitòria o finalment per liquidació de l’Ajuntament”. Amb aquest paràgraf el concessionari es garanteix, la total recuperació de tots i cadascun dels imports que ha finançat, inversions, cànon, etc.

És evident que faria falta per a una anàlisi real, determinada documentació que faça possible la comparació i el control. Plecs del concurs, oferta del concessionari, contracte.

Dit açò, hi ha qüestions evidents.

 • La dada de l’IPC que es pren com a referència, és el d’Agost 2016 / Octubre 2017 = 2,7%.

Perquè aqueix interval??

Vegem altres intervals possible;,

 

 

AGOST 2016 JULIOL 2017 1,4%
AGOST 2016 AGOST 2017 1,6%
AGOST 2016 SETEMBRE 2017 1,8%
AGOST 2016 OCTUBRE 2017 2,7%

Si l’anterior revisió de tarifa es va produir al juliol del 2016, perquè no es realitza cada any amb les mateixes cadències?

En els balanços figura una partida de 100.000€, el concepte de la qual és de Conveni de col·laboració. Aquesta partida l’assumeix la tarifa quan pel que sembla hauria de ser a càrrec exclusiu del concessionari. En aquest cas, és de suposar que algú controlarà el cost d’aqueixos 100.000€. Com es gasten, qui decideix on,…. Compromís Quart ja va denunciar aquest conveni.

Així mateix figuren imports per a provisió d’insolvències i Fons social.
La provisió d’insolvències vol dir, que, la tarifa assumeix en els seus costos, el fet previsible que algun abonat no pague. És a dir, tots els abonats paguen una part, per si de cas. I si les insolvències són menors?

El mateix diríem del Fons Social.

 • Pel que fa als increments de l’aigua comprada al EMSHI (Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics), gens s’aporta, ni s’argumenta. Es diu que creix un 90% l’aigua aportada a la xarxa, creix un 70% el COST de la compra d’aigua, baixa un 5% el nombre d’abonats…..o Aquests paràmetres junts no són coherents, però tornem a fer anàlisis a cegues. Si s’han substituït tots els comptadors i segons sembla s’ha sectorizat la xarxa, seria correcte que el rendiment de la xarxa cresquera (no és creïble el rendiment del 81%), però a açò li hem d’afegir argumentalment la baixada del 5% del nombre d’abonats. Menys abonats, millor contaje (tele lectura), MAJOR VOLUM AIGUA??? Sembla una mica estrany.

Estem davant el lliure albedrio del concessionari, qui al seu torn gestiona el sistema el Sistema Metropolità? Té el pou municipal capacitat per a major aportació?

 • Respecte a l’increment de personal, obeeix a l’increment dels salaris des de 2010 fins a 2017 (no sembla que les dades del mercat de treball i salaris corroboren açò)?, correspon al fet que ha sigut necessari incrementar el personal?.
 • Perquè s’incrementa el cost de manteniment?. Hi ha més fugides, més reparacions?
  Si fóra veritat el del 81% de rendiment no es justificaria.
 • Qui són els subcontractistes del servei? Pertanyen al mateix grup d’empreses de la titular?
 • Perquè s’aplica un 41% d’amortització de cànon a l’aigua, i el 59% al clavegueram?.

 

CONCLUSIONS FINALS

És difícil analitzar correctament allò que “uns altres” han posat en un paper, sense més.
El servei s’hauria d’auditar correctament, atès que si és IDEUS qui està encarregat

d’aquest control; tot apunta a què no té tota informació per poder fer-ho correctament. Ells mateixa indiquen que l’informació d’aquesta pujada no li l’ha enviada AVSA sinó l’Ajuntament.

Hi ha coses susceptibles d’interpretació, però hi ha unes altres que no. El conveni de col·laboració, així com el fons social i la previsió d’impagats, no.

 

 

 

Arxivat en: Economia i Ocupació, Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *